Przejdź do treści

Diagnoza FAS – najlepsze kliniki w Polsce

Zaskakujące statystyki wskazują, że we współczesnym społeczeństwie Polskim, schorzenie znane jako Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest bardziej powszechne niż się spodziewano. Według badań, od 2 do 5 na 1000 urodzeń w Polsce dotyczy dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Pamiętajmy, że diagnoza FAS jest kluczowym krokiem w zapewnieniu odpowiedniej pomocy i terapii osobom dotkniętym tym schorzeniem.

Podsumowanie kluczowych informacji:

 • Diagnoza FAS jest kluczowym krokiem w pomocy osobom z zaburzeniami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).
 • Istnieją specjalistyczne kliniki w Polsce, które oferują kompleksową diagnostykę FAS.
 • Kliniki te pomagają osobom z grup ryzyka oraz dzieciom i dorosłym narażonym na alkohol w okresie prenatalnym.
 • Narzędziem diagnostycznym często wykorzystywanym jest czterocyfrowy kwestionariusz diagnostyczny FASD.
 • Po diagnozie pacjent otrzymuje pisemną diagnozę wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu – Centrum Diagnostyki i Terapii FAS.

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu to specjalistyczne miejsce, gdzie można zdiagnozować i leczyć osoby z zaburzeniami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Ośrodek jest znany jako Centrum Diagnostyki i Terapii FAS, które oferuje kompleksową opiekę specjalistyczną dla pacjentów i ich rodzin.

W ramach Centrum Diagnostyki i Terapii FAS, przeprowadzane są badania diagnostyczne, które pozwalają dokładnie zdiagnozować FAS. Dzięki temu można opracować indywidualny plan terapeutyczny, dostosowany do potrzeb pacjenta. Ośrodek oferuje także wsparcie dla rodzin, które pełnią kluczową rolę w procesie leczenia.

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu jest finansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, dzięki czemu diagnostyka i terapia dla pacjentów jest bezpłatna. Pozwala to na dostęp do wysokiej jakości opieki dla wszystkich potrzebujących.

Aby umówić się na diagnozę FAS i skorzystać z terapii w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu, można skontaktować się pod numerem telefonu 798 732 307.

Centrum Diagnostyki i Terapii FAS – Świadczenia i finansowanie.

Centrum Diagnostyki i Terapii FAS we Wrocławiu to specjalistyczny ośrodek, który oferuje bezpłatną opiekę dla dzieci i młodzieży w wieku od 3. do 18. roku życia, u których występuje podejrzenie zaburzeń ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Nasze Centrum zapewnia kompleksową diagnostykę oraz terapię, prowadzoną przez wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, takich jak lekarze pediatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, psycholodzy oraz logopedzi.

Funkcjonowanie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS jest w całości finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. To oznacza, że nasze usługi są dostępne bez dodatkowych kosztów dla pacjentów. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki i terapii dla dzieci i młodzieży z FASD, bez względu na ich sytuację finansową.

W ramach naszych świadczeń oferujemy:

 • Kompleksową diagnostykę, która obejmuje ocenę cech dysmorfii twarzy charakterystycznych dla FAS, opóźnienia wzrostu, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym.
 • Terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjentów, obejmującą terapię mowy, terapię behawioralną, terapię zaburzeń koncentracji i uwagi oraz inne formy terapii wspomagającej.
 • Wsparcie dla rodzin na każdym etapie leczenia, włączając w to poradnictwo, szkolenia i grupy wsparcia dla rodziców.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym kompleksowym świadczeniom, dzieci i młodzież z FASD mają szansę na lepszą jakość życia i dalszy rozwój. Zachęcamy wszystkie osoby z podejrzeniem zaburzeń ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) do skorzystania z naszych usług.

Kwestionariusz Diagnostyczny FASD.

W diagnostyce FASD często wykorzystuje się czterocyfrowy kwestionariusz diagnostyczny. Ten narzędzie zostało zaprezentowane przez grupę badaczy z Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network. Kwestionariusz ocenia opóźnienia wzrostu, cechy dysmorfii twarzy charakterystyczne dla FAS, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym.

Wypełnienie kwestionariusza wspomaga diagnozowanie i ocenę obszarów rozwojowych, co pomaga w opracowaniu odpowiednich zaleceń terapeutycznych.

Przykładowe pytania kwestionariusza:

 1. Czy pacjent ma opóźniony wzrost i rozwój?
 2. Czy występują u pacjenta cechy dysmorfii twarzy charakterystyczne dla FAS?
 3. Czy zaobserwowano u pacjenta uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?
 4. Czy pacjent był narażony na alkohol w okresie prenatalnym?

Wypełnienie kwestionariusza pozwala na dokładną analizę objawów i ryzyka wystąpienia FASD. To ważne narzędzie w procesie diagnozy FAS i pozwala na opracowanie odpowiedniego planu terapeutycznego dla pacjenta.

Szkolenia dla diagnostów FASD.

W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) przy użyciu 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego. Ten narzędzie diagnostyczne jest powszechnie stosowane w klinikach specjalizujących się w diagnozie FASD i dostarcza istotnych informacji dotyczących opóźnień w rozwoju, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym.

W celu umożliwienia profesjonalnego stosowania 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego, organizowane są specjalne szkolenia dla diagnostów. Program szkoleń skupia się na zapewnieniu podstawowej wiedzy na temat FAS oraz umożliwia uczestnikom naukę wypełniania kwestionariusza i interpretację wyników. Uczestnicy otrzymują również odpowiednią dokumentację i materiały, które pomagają w przeprowadzaniu diagnoz FASD.

Szkolenia dla diagnostów FASD są ważnym krokiem w zapewnieniu wysokiej jakości diagnozy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Dzięki temu narzędziu diagnostycznemu oraz odpowiedniemu przeszkoleniu diagnostów, możliwe jest szybkie i dokładne rozpoznanie FASD, co umożliwia skuteczną terapię i wsparcie dla pacjentów i ich rodzin.

FAQ

Gdzie można zdiagnozować FAS?

Można zdiagnozować FAS w specjalistycznych klinikach diagnostycznych w Polsce.

Jak zdiagnozować FAS?

Zdiagnozowanie FAS często opiera się na użyciu czterocyfrowego kwestionariusza diagnostycznego, który ocenia różne parametry fizyczne i neurologiczne związane z FAS.

Jakie są najlepsze kliniki w Polsce do diagnozowania FAS?

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyki i Terapii FAS we Wrocławiu to jedne z najlepszych klinik w Polsce, które oferują kompleksową diagnostykę i terapię dla osób z FAS.

Czy Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu oferuje terapię dla osób z FAS?

Tak, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oferuje bezpłatną terapię dla dzieci i młodzieży z FAS.

Czy Centrum Diagnostyki i Terapii FAS we Wrocławiu jest finansowane ze środków publicznych?

Tak, Centrum Diagnostyki i Terapii FAS we Wrocławiu jest w całości finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Co to jest kwestionariusz diagnostyczny FASD?

Kwestionariusz diagnostyczny FASD to narzędzie używane do oceny różnych objawów związanych z FAS, takich jak opóźniony wzrost, dysmorfia twarzy, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym.

Jakie są funkcje kwestionariusza diagnostycznego FASD?

Kwestionariusz diagnostyczny FASD służy do diagnozowania FAS oraz oceny obszarów rozwojowych, co pomaga w opracowaniu odpowiednich zaleceń terapeutycznych.

Czy można zdobyć profesjonalne szkolenie z diagnozowania FASD?

Tak, istnieją szkolenia dla diagnostów, które dotyczą stosowania kwestionariusza diagnostycznego FASD i przygotowują do profesjonalnego diagnozowania dzieci i młodzieży z FASD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *