Przejdź do treści

Adopcja dziecka z FAS: Jak przygotować się do przyjęcia malucha z zespołem alkoholowym

Czy wiesz, że w Polsce zespół alkoholowy (FAS) jest częstszy niż zespół Downa? Picie alkoholu w czasie ciąży może mieć poważne skutki dla fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka. Nawet jedno szkło wina może mieć wpływ na wygląd i zdrowie malucha. Zaburzenia związane z alkoholem i wady wrodzone mogą powodować trudności w nauce, zaburzenia mowy, impulsywność i niestabilność emocjonalną u dzieci z FAS.

Podsumowanie:

 • Adopcja dziecka z FAS wymaga specjalnego przygotowania i zrozumienia potrzeb takiego dziecka.
 • Picie alkoholu w czasie ciąży może prowadzić do poważnych problemów rozwojowych u dziecka.
 • Zespół alkoholowy to tylko jedno z zaburzeń spektrum alkoholowego spowodowanych ekspozycją na alkohol w czasie ciąży.
 • Dzieci z FAS często mają trudności w nauce, problemy emocjonalne i zdrowotne.
 • Zaburzenia neurorozwojowe, w tym FAS, mogą być uznane za niepełnosprawność, uprawniającą dziecko do wsparcia i świadczeń.

Jak alkohol wpływa na dziecko w łonie matki?

Naukowe badania wykazują, że spożywanie alkoholu w czasie ciąży może powodować poważne zaburzenia rozwojowe i deficyty u płodu w porównaniu z narkotykami. Alkohol ma najpoważniejsze neurozachowanie wplywu na rozwijający się płód. Może prowadzić do uszkodzeń fizycznych i psychicznych u dziecka, bez względu na częstotliwość i ilość spożywanego alkoholu przez matkę. Rozwijający się płód nie posiada mechanizmu obronnego przed szkodliwym działaniem alkoholu.

alkohol a dziecko

FAS i inne zaburzenia poalkoholowe

Fetal Alcohol Syndrome (FAS) to tylko jedno z zaburzeń spektrum wywołanych narażeniem prenatalnym na alkohol. Inne zaburzenia obejmują Zespół Spektrum Fetalnego Alkoholu (FASD), Efekty Alkoholowe Fetalne (FAE), Zaburzenie Neurologiczne Związane z Alkoholem (ARND) oraz Wrodzone Wady Związane z Alkoholem (ARBD). Te zaburzenia mogą manifestować się w różnorodny sposób, wpływając na poznawcze, behawioralne, zdrowotne i społeczne funkcjonowanie dzieci narażonych na alkohol jeszcze w łonie matki.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed scelerisque orci et nibh vulputate, sed fringilla enim cursus. Vestibulum ac ex nec mauris porttitor malesuada a ut dolor. Sed elementum scelerisque elit, vitae aliquam nisi fermentum vel. Nulla rhoncus metus id massa volutpat congue. Sed venenatis, massa auctor iaculis egestas, velit libero tempor mauris, sit amet porta metus neque ac mi. Etiam feugiat auctor nunc eget euismod. Donec scelerisque viverra elit, in fermentum sem consequat et. Pellentesque nec neque eu tellus feugiat efficitur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed scelerisque orci et nibh vulputate, sed fringilla enim cursus. Vestibulum ac ex nec mauris porttitor malesuada a ut dolor.

Przykłady zaburzeń poalkoholowych:

 • Fetal Alcohol Syndrome (FAS)
 • Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)
 • Fetal Alcohol Effects (FAE)
 • Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder (ARND)
 • Alcohol-Related Birth Defects (ARBD)
ZaburzenieObjawy
FAS– Niski wzrost
– Mikrocefalia
– Dysmorfia twarzy
– Opóźnienie umysłowe
– Zaburzenie zachowania
FASD– Problemy rozwojowe
– Zaburzenia nauki
– Trudności społeczne
FAE– Trudności w nauce
– Zaburzenia uwagi
– Problemy z pamięcią
ARND– Ograniczony zakres uwagi
– Nadaktywność
– Trudności z organizacją
– Deficyty poznawcze
ARBD– Wady wrodzone, np. serca, nerek, układu wzrokowego

Jak zachowują się dzieci z FAS?

Dzieci z FAS często wykazują trudności w nauce, problemy z pamięcią, deficyty uwagi, impulsywność i wahania nastroju. Mogą mieć trudności w rozwiązywaniu problemów, uczeniu się na podstawie błędów, zarządzaniu czasem i pieniędzmi oraz w mowie i artykulacji. Dzieci z FAS mogą również wykazywać skłonności do depresji i lęku. Mogą wymagać wielokrotnego powtarzania instrukcji, aby zrozumieć i zapamiętać informacje, oraz mogą mieć trudności z kontrolowaniem impulsów seksualnych w okresie dojrzewania.

Poniżej przedstawiamy cechy charakterystyczne dzieci z FAS:

 • Trudności w nauce: Dzieci z FAS często mają trudności z przyswajaniem wiedzy i utrzymywaniem uwagi podczas zajęć szkolnych.
 • Problemy z pamięcią: Dzieci z FAS mogą mieć trudności z zapamiętywaniem informacji oraz przypominaniem sobie wcześniej zdobytej wiedzy.
 • Deficyty uwagi: Dzieci z FAS mogą mieć trudności z koncentracją, skupianiem uwagi na zadaniach oraz odfiltrowywaniem bodźców zewnętrznych.
 • Impulsywność: Dzieci z FAS mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich impulsów, co może prowadzić do nieodpowiedniego zachowania.
 • Wahania nastroju: Dzieci z FAS mogą doświadczać nagłych zmian nastroju, które mogą wpływać na ich funkcjonowanie emocjonalne.

„Dzieci z FAS często mają trudności w nauce i problemy emocjonalne, co może utrudniać im codzienne funkcjonowanie.” – Joanna Nowak, ekspert ds. FAS.

zachowanie dzieci z fas

Dzieci z FAS spotykają się z trudnościami w różnych aspektach życia, jednak z odpowiednim wsparciem, terapią i edukacją, mogą osiągnąć postęp i prowadzić pełne życie.

Problemy zdrowotne dzieci z FAS

Oprócz objawów psychologicznych i poznawczych dzieci z FAS często doświadczają problemów zdrowotnych związanych z ich stanem. Mogą obejmować one problemy z sercem, nerkami, wzrokiem i słuchem. Charakterystyczne cechy fizyczne u dzieci z FAS, takie jak niska waga przy urodzeniu, mały obwód głowy, niedorozwinięte mostek nosowy oraz nieprawidłowości twarzy, często można zaobserwować między 2. a 10. rokiem życia.

Obrazując problemy zdrowotne dzieci z FAS, można zobaczyć, że są one związane z ich rozwojem fizycznym i mogą mieć wpływ na ich funkcjonowanie codzienne. Dużym problemem jest oczywiście niski wzrost, niewłaściwa postawa, problemy z koordynacją ruchową, problemy z oczami, słuchem czy sercem.

Warto rozumieć, że zdrowie dzieci z FAS wymaga szczególnej uwagi i świadczenia odpowiedniej opieki medycznej. Dobro i dobrostan tych dzieci zależy od odpowiedniej diagnostyki i leczenia wszelkich problemów zdrowotnych z nimi związanych.

Jak wyglądają dzieci z FAS?

Dzieci z Fetalnym Zespołem Alkoholowym (FAS) wykazują charakterystyczne cechy fizyczne, które są najbardziej widoczne między 2. a 10. rokiem życia. Niektóre z tych cech obejmują:

 • Mała masa urodzeniowa
 • Małe i szeroko rozstawione oczy
 • Płaski środkowy obszar twarzy
 • Szeroki nos z szerokimi nozdrzami
 • Zagrzebiony nos
 • Cienka górna warga
 • Opadające powieki

Te cechy fizyczne mogą występować w różnym stopniu nasilenia u poszkodowanych dzieci.

Wizualizacja:

Zaburzenia neurorozwojowe a niepełnosprawność

Zaburzenia neurorozwojowe, takie jak Fetalny Zespół Alkoholowy (FAS), ADHD i Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu (ASD), mogą być uważane za niepełnosprawności. Dzieci z tymi zaburzeniami mogą być uprawnione do świadczeń dla osób niepełnosprawnych i wsparcia. Proces uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności wymaga diagnozy i oceny przez wykwalifikowanych specjalistów. Ocena ta uwzględnia ograniczenia funkcjonalne i potrzeby wsparcia dziecka. Wynikiem oceny jest oficjalne orzeczenie stwierdzające status niepełnosprawności dziecka i jego uprawnienie do wsparcia.

Dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym FAS, ADHD i ASD, mogą mieć trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz w codziennych czynnościach. Mogą wymagać dodatkowej pomocy i wsparcia w sferze edukacji, terapii oraz innych dziedzinach życia. Orzeczenie o niepełnosprawności jest ważne, gdyż otwiera drzwi do różnych form wsparcia, takich jak specjalne programy edukacyjne, terapie, refundacje leków czy inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest również ważne z prawnego punktu widzenia. Zapewnia ono ochronę przed dyskryminacją i daje możliwość korzystania z praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Jest to dokument potwierdzający specyficzne potrzeby i trudności, z jakimi spotyka się dziecko z neurorozwojowymi zaburzeniami, takimi jak FAS, ADHD i ASD. Orzeczenie o niepełnosprawności może być kluczowe w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia i świadczeń dla dziecka oraz jego rodziny.

FAQ

Jak się przygotować do adopcji dziecka z FAS?

Przyjęcie malucha z zespołem alkoholowym wymaga odpowiedniego przygotowania. Ważne jest zdobycie wiedzy na temat FAS, zrozumienie specyficznych potrzeb dziecka i zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia i opieki.

Jak alkohol wpływa na dziecko w łonie matki?

Spożywanie alkoholu w ciąży ma poważne skutki dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka. Nawet jedno szklanka wina może mieć negatywny wpływ na wygląd i zdrowie dziecka. Dzieci z FAS mogą mieć trudności w nauce, zaburzenia mowy, impulsywność i niestabilność emocjonalną.

Jakie są różne zaburzenia poalkoholowe?

Zaburzenia poalkoholowe obejmują FAS, FASD, FAE, ARND i ARBD. Mogą się one objawiać różnymi trudnościami w poznawaniu, zachowaniu, zdrowiu fizycznym i interakcji społecznych u dzieci narażonych na alkohol w łonie matki.

Jakie są cechy charakterystyczne zachowania dzieci z FAS?

Dzieci z FAS często mają trudności w nauce, problemy z pamięcią i koncentracją, impulsywność i wahania nastroju. Mogą mieć trudności w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie z pieniędzmi i czasem, a także w mowie i artykulacji. Mogą również doświadczać depresji i lęków.

Jakie problemy zdrowotne mogą mieć dzieci z FAS?

Dzieci z FAS mogą mieć problemy zdrowotne związane z ich stanem, takie jak problemy sercowe, nerkowe, ze wzrokiem i słuchem. Charakterystyczne cechy fizyczne, takie jak niska masa urodzeniowa, mały obwód głowy, niedorozwinięty mostek nosowy i nieprawidłowości twarzy, można zauważyć między 2. a 10. rokiem życia.

Jak wyglądają dzieci z FAS?

Dzieci z FAS mają charakterystyczne cechy fizyczne, które są szczególnie widoczne między 2. a 10. rokiem życia. Mogą mieć niską masę urodzeniową, szeroko rozstawione oczy, płaski środkowy obszar twarzy, szeroki nos o szerokim podstawie, zadarty nos, wąską górną wargę i opadające powieki. Stopień nasilenia tych cech może się różnić u poszczególnych osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Czy dzieci z FAS mogą zostać uznane za niepełnosprawne?

Zaburzenia neurorozwojowe, w tym FAS, ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, mogą być uznane za niepełnosprawność. Dzieci z tymi zaburzeniami mogą być uprawnione do świadczeń i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Aby uzyskać takie uznanie, konieczna jest diagnoza i ocena przez odpowiednich specjalistów, uwzględniająca ograniczenia funkcjonalne i potrzeby wsparcia dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *