Bezpłatna diagnostyka dzieci i młodzieży

do 18 r.ż. z podejrzeniem
zaburzeń ze spektrum FASD 

zaburzenia

CO TO JEST FASD?

Zespół Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zespół objawów somatycznych, umysłowych, poznawczych i zachowania, rozwijających się w wyniku spożywania alkoholu w czasie ciąży.  Alkohol wypity przez kobietę w ciąży dostaje się do krwi dziecka przez pępowinę. W skutek tego dziecko jest bezpośrednio narażone na poważne uszkodzenia. Rozwój płodu w czasie ciąży uwarunkowany jest przez czynniki. Są to czynniki wewnętrzne, czyli genetyczno-biologiczne oraz zewnętrzne, czyli środowiskowe, wynikające z określonego zachowania czy stanu. W związku z tym każde działanie przyszłej matki – pozytywne lub negatywne wpływa na rozwój poczętego dziecka. 

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNA! DBAJ O SWOJE DZIECKO OD CHWILI POCZĘCIA

Zapobiegaj FAS na 100% – nie pij alkoholu w ciąży!

profilaktyka FAS

FIZYCZNE

Najczęściej pojawiające się objawy somatyczne FASD

mały obwód głowy oraz rozmiar mózgu

problemy ze wzrokiem

problemy ze słuchem

powolny wzrost zarówno przed, jak i po urodzeniu

Specyficzne rysy twarzy

• małe oczy
• wyjątkowo cienka górna warga
• krótki zadarty nos
• wygładzona rynienka podnosowa

wady serca

problemy z nerkami

deformacje stawów, kończyn i palców, problemy z kośćmi

PSYCHICZNE

Inne zaburzenia

Trudności z uczeniem się oraz zapamiętywaniem

Opóźniony rozwój mowy

Ograniczenia w myśleniu przyczynowo-skutkowym

Nadruchliwość

Deficyt uwagi, zaburzenia koncentracji

Niższy poziom intelektu

pomoc dzieciom z FAS

UZYSKAJ POMOC

Jeżeli dziecko przejawia wymienione wyżej trudności, a istnieje ryzyko, że w życiu płodowym było narażone na alkohol, zgłoś się z nim do naszego Centrum FAS, gdzie oferujemy bezpłatną diagnostykę dzieci i młodzieży w wieku  do 18 lat z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD.

Przewiń na górę