bezpłatna diagnostyka FAS
pomoc dzieciom z FAS

diagnoza i terapia

GDZIE UZYSKAĆ POMOC?

Jeżeli dziecko przejawia wymienione w zakładce OBJAWY FASD, a istnieje ryzyko, że w życiu płodowym było narażone na alkohol, należy zgłosić się do specjalistów zajmujących się zaburzeniami FASD.


W naszym Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii FAS oferujemy bezpłatną diagnostykę dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD. Diagnoza prowadzona jest przez zespół specjalistów obejmujący lekarza pediatrę, psychiatrę dzieci i młodzieży, psychologa, logopedę. Proces diagnostyczny jest kompleksowy i szeroki, a pacjentom ze zdiagnozowanym FASD oferujemy terapię dostosowaną do ich potrzeb, rodzinom natomiast – wsparcie na każdym etapie terapii dzieci i młodzieży.

Zapobiegaj FAS na 100% – nie pij alkoholu w ciąży!

profilaktyka FAS
Przewiń na górę