Jeżeli zauważasz u dziecko wymienione poniżej objawy FAS, a istnieje ryzyko, że w życiu płodowym było narażone na alkohol, zgłoś się z nim do naszego Centrum. Oferujemy bezpłatną diagnostykę i terapię dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, u których  występuje podejrzenie zaburzeń ze spektrum FASD.

pomoc dzieciom z FAS

zaburzenia

CO TO JEST FASD?

Zespół Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zespół objawów somatycznych, umysłowych, poznawczych i zachowania, rozwijających się w wyniku spożywania alkoholu w czasie ciąży.  Alkohol wypity przez kobietę w ciąży dostaje się do krwi dziecka przez pępowinę, co oznacza, że dziecko jest bezpośrednio narażone na poważne uszkodzenia.

FIZYCZNE

Najczęściej występujące objawy somatyczne FASD

mały obwód głowy oraz rozmiar mózgu

problemy ze wzrokiem

problemy ze słuchem

powolny wzrost zarówno przed, jak i po urodzeniu

Specyficzne rysy twarzy

• małe oczy
• wyjątkowo cienka górna warga
• krótki zadarty nos
• wygładzona rynienka podnosowa

wady serca

problemy z nerkami

deformacje stawów, kończyn i palców, problemy z kośćmi

PSYCHICZNE

Inne zaburzenia

Trudności z uczeniem się oraz zapamiętywaniem

Opóźniony rozwój mowy

Ograniczenia w myśleniu przyczynowo-skutkowym

Nadruchliwość

Deficyt uwagi, zaburzenia koncentracji

Niższy poziom intelektu

Zapobiegaj FAS na 100% – nie pij alkoholu w ciąży!

profilaktyka FAS
Przewiń na górę